str. Vlaicu Pîrcălab 45, or. Chișinău, Republica Moldova

Cărți

Tiparul cărţilor în Moldova

Paralel cu producţia de ziare şi reviste, Editura "Universul" tipăreşte cărţi şi manuale şcolare după concept personalizat. Se editează cărţi de literatură artistică (gen opere de M. Eminescu, C. Stere, I. Druţă etc.), literatură ştiinţifică, religioasă, pe tematică medicală... 

Lărgirea continuă a tematicii însă, precum şi creşterea volumului de producţie a impus renovarea tehnicii, revederea tehnologiilor de producţie: sunt utilizate maşini germanie de producţie care oferă posibilitatea de tipărire a cărţilor în volume mari şi în perioade optime de timp. 

Serviciile poligrafice prestate de Editură sunt de calitate superioară, ele satisfac tot mai plenar doleanţele solicitanţilor. La cea de-a zecea ediţie a Salonului Naţional de carte, tipografiei Editurii „Universul” i-a fost acordată Diploma „Tipografia anului”. 

În anul 2008, la Salonul Internaţional de carte de la Chişinău, unde au participat instituţii de acelaşi profil din 16 ţări, Editura „Universul” a fost distinsă cu Marele Premiu „Coressi”  pentru performanţe în domeniul Artei Cărţii – dovadă incontestabilă a aprecierii generale pentru serviciile tipografice prestate populaţiei.

Cu cei peste 150 de angajaţi, Editura "Universul" are capacitatea de producere în 2 schimburi (zi-noapte), astfel vă puteţi asigura că carţile tipărite la Editura "Universul" v-or fi executate şi livrate la timp. 

Pentru a timite o cerere de ofertă, nu ezitaţi să completaţi formularul de mai jos:

 

Rechizite bancare

Banca Comercială “EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” SA Filiala nr.11

Codul băncii:EXMMMD22436

IBAN: MD09EX0000000225139719MD

Cod fiscal:1003600077839

Cod TVA:0204455

Solicită un apel

Livrare