str. Vlaicu Pîrcălab 45, or. Chișinău, Republica Moldova

Achiziții

Comunicat Informativ cu privire la desfăşurarea licitaţiei publice "cu strigare" de transmitere în locaţiune a activelor neutilizate în procesul tehnologic

20.08.2021
355

Ofertele se depun la envelope ori la Fax: acquisition_fax