str. Vlaicu Pîrcălab 45, or. Chișinău, Republica Moldova

Istorie

Astăzi - o clădire impunătoare din centrul capitalei Republicii Moldova - orașul Chișinău. Complexul editorial ocupă un cartier întreg pe stradă Vlaicu Pârcălab 45, din care face parte atât “Casă Presei” cât și tipografia.

Editura “Universul” (până în anul 1990 Editura de partid a CC al PC (b)M, iar mai apoi concernul “Presa”) a fost înființată prin hotărârea Comitetului Regional din Moldova al PC din Ucraina, în 7 decembrie 1993, în orașul Tiraspol.

În Hotărâre se menționa că sarcina principala a Editurii de partid era tipărirea edițiilor periodice republicane. Spre sfârșitul aceluiași an, Editura a început să tipărească gazete că “Moldova socialistă”, “Sotialisticna Moldavia” (ucraineană) și “Scânteia leninistă”.

În anul următor, 1934, a fost tipărită și prima carte - o culegere de documente a conferinței de partid. În august, 1940, Editura a fost transferată la Chișinău, însă și-a reluat activitatea abia la 25 ianuarie, 5 ani mai târziu, când au început să fie tipărite ziarele “Tineretul Moldovei”, “Țăranul sovietic”, “Octeabri”, “Femeia Moldovei”, “Chipăruș” și altele.

19 februarie 1983

Colectivul editurii este decorat cu ordinul “INSIGNĂ DE ONOARE” pentru succese remarcabile obținute în muncă. 

Anul 1982

La tipografia Editurii se tipărește primul număr al revistei pentru copii “STELUȚA”, “ЗВЁЗДОЧКА” (astăzi - revista “ALUNELUL”).

Anul 1979

A fost dat în exploatare complexul de ziare și reviste cu utilaj modern de tipărire și unul din cele mai mari centre poligrafice din Republică.

Anul 1958

La tipografia Editurii apare primul număr al revistei trimestriale “LIMBA ȘI LITERATURĂ MOLDOVENEASCĂ”.

25 ianuarie 1945

Tipografia Editurii de partid a CC al PP (b) M își reia activitatea și a tipărește nr. 6 al gazetei “TINERETUL MOLDOVEI”.


În prezent, Editura “Universul” dispune de: secția de brosare, secția de tipar, secția de forme și ziare, sectorul de pregătire a hârtiei, instalații sanitare și  aprovizionare materială.

Angajații din aceste sectoare au însușit la perfecție profesiile, unii dintre ei activând chiar de mai multe decenii. Muncesc cu ardoare și cu un deosebit simț al răspunderii, iar asta garantează rezultate la cel mai înalt nivel.

De-a lungul anilor, în Editura “Universul” s-au tipărit peste 90 de ziare și reviste republicane și raionale, cărți ale editurilor “Prut Internațional”, “Litera”, “Știința”, “Gunivas” și altele. La cea de-a X-a ediție a Salonului de Carte (2001), Editurii i-a fost acordată Diploma “Tipografia Anului”, pentru editarea celor 8 volume “Mihai Eminescu”.

La tipografia Editurii “Universul” s-au tipărit cărțile editurilor:
“LITERA”, “PRUT INTERNAȚIONAL”, “ȘTIINȚA”, “ARC”, “GUNIVAS”, BALACRON”, “PRESA”, “CAUSA MUNDI”, “IULIAN”, “PROMETEU”, “LUMINA”, “VEST-M”.

Editura “Universul” dispune de toate posibilitățile tehnologice pentru a tipări și livra: culegeri de documente, cărți, reviste, broșuri, blanchete, mape, afișe, formulare, agende, placate, invitații, ilustrate, plicuri.